Data
Digitale transformatie integraal combineren met datarevolutie

Data

Met de datarevolutie zien we veel initiatieven om iets met data te doen. Niets mis mee, echter wordt het datawerkveld vaak los gezien van de lopende IT projecten en organisatie. En dat is raar, want Datamanagement is net zo oud als de IT zelf. Uitgangspunt van twizt is dan ook, om de digitale transformatie waar de meesten reeds aan begonnen zijn, integraal te combineren met de datarevolutie.

We hebben de afgelopen 2 jaar in dataprojecten ervaren, dat bij een groot deel van bedrijven het besef is gekomen om iets met data te doen. Echter ontbreekt het aan een integrale data aanpak. Twizt biedt een gratis DataScan die de basis vormt voor zo’n aanpak.

In onze aanpak onderscheiden we drie gebieden:

Data en datamanagement:
Hierbij gaan we in op welke data beschikbaar is en welke niet (structuur, kwaliteit, security) en de vraag of het mogelijk is om deze te ontsluiten en te gebruiken. Hier blijkt veel werk nodig om überhaupt tot een bruikbare dataset te komen. Wij maken dit inzichtelijk.

Analytics:
Waar Business Intelligence vrijwel alleen maar naar het verleden kijkt, tracht analytics veel meer naar voren te kijken en te voorspellen. Om goed Analytics te kunnen doen is een goede dataset noodzakelijk, maar ook de juiste probleemstelling. We zien veel data initiatieven die uitgaan van techniek en tooling in plaats van de businessvraag.

AI en Machine Learning:
AI en Machine Learning zijn veelbelovend en we horen mooie verhalen. Echter om dit zelf te implementeren in je organisatie is het nodig om te beginnen bij het begin: het probleem, de analyse en de data. Uiteraard is het mogelijk om op basis van generieke problemen (bijvoorbeeld op brancheniveau) AI in te zetten, maar dit is wat anders dan wanneer je het specifiek voor je eigen organisatie AI wil inzetten.

Twizt helpt met het structureel laten landen van de datarevolutie in uw organisatie.

Verder praten over data en data management?

De diensten van twizt zijn

Technologie

Vanuit Technologie levert twizt bijdragen rondom alle requirements die nodig zijn voor het realiseren van een ideale mix van Integratie, Techniek, Innovaties en Data Management.

Lees meer over technologie

Data

Datamanagement is zo oud als IT zelf. Uitgangspunt is om de digitale transformatie, waar de meesten reeds aan begonnen zijn, integraal te combineren met de datarevolutie.

Lees meer over data

Integratie

Twizt helpt met de inventarisatie waar uw organisatie staat op het gebied van integratie. Wij onderscheiden 3 niveaus waar organisaties staan op integratiegebied.

Lees meer over integratie